• XP系统修改IP地址步骤

  1. 右击网上邻居,点击属性

         

  1. 右击本地连接,点击属性

         

  1. 选择“Internet 协议(TCP/IP,点击属性

     

  1. 选择使用下面的IP地址,修改IP地址及相应数值,点击确定ip地址修改成功。

     

 • 上一篇:修改锐捷帐户密码
 • 下一篇:学院行政电脑维护报修流程